เกี่ยวกับเรา : บริษัท ทูเดย์ซอฟท์ จำกัด


ผู้พัฒนาและจำหน่าย โปรแกรม สำหรับโรงงาน อุตสาหกรรม บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 โดยทุนจดทะเบียน เริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท โดยมีคุณจอมใจ สาระภาพ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 20 ปี

              ในเริ่มแรกบริษัท ด้วยประสบการณ์ ในการพัฒนาโปรแกรม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตครบวงจร และทางบริษัท เล็งเห็นว่า ควรที่จะมี Software ที่พัฒนาโปรแกรมโดยคนไทย เนื่องจากการนำเข้า Software จากต่างประเทศ ทำให้ประเทศไทย เสียเงินให้กับต่างชาติ และบริษัท SME ไม่สามารถใช้งาน Software ต่างประเทศได้ เนื่องจากราคาสูง และไม่เหมาะกับ กระบวนการผลิต และการบริหารงานภายในประเทศ ทางบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาโปรแกรมบริการการผลิต อย่างต่อเนื่อง กว่า 7 ปี เพื่อที่จะให้โปรแกรม TodayERP สามารถตอบโจษท์ การทำงานในการบริหารการผลิต ครบวงจร เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยี Internet ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นไปอย่างก้าว กระโดดอย่างรวดเร็ว ไปยังทุกภาคอุตสาหกรรม

              วิสัยทัศน์ที่ทันสมัยของผู้บริหาร ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้าน การผลิต การจัดการ การบริหาร เพื่อให้ได้ความรวดเร็ว ทันสมัย และให้ได้มาตรฐานทัดเทียมสากล จึงเร่งการพัฒนา ปรับปรุงโปรแกรม จนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ จากบริษัทฯ ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการผลิตอย่างเต็มที่ทุกรูปแบบ เพื่ออุตสาหกรรมให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุดTODAY SOFT INNOVATION
บริษัท ทูเดย์ซอฟท์ จำกัด มีความมุ่งมั่น ที่จะร่วมกันผลิต Software ที่มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


MISSION
พัฒนา Software ที่มีคุณภาพ พร้อมบริการชั้นเลิศเพื่อตอบสนองความพึงพอใจอันสูงสุดของลูกค้า


VISION
มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในตลาดโปรแกรมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา


ชื่อธุรกิจ : บริษัท ทูเดย์ซอฟท์ จำกัด
ที่อยู่ : 99/39 หมู่ 3 ตำบล แพรกษาใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายขาย (+6699-626-3539)
โทรศัพท์ : +662-183-8599
แฟกซ์ : +662-183-8599
โทรศัพท์มือถือ : +6699-626-3539
Line ID. : todaysoft
เว็บไซต์ : http://www.todaysoft.co.th